Graag nodigen wij u uit voor de 6e editie van de Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen op 8 en 9 juni 2017. Deze editie van de Natuursteendagen staat in het teken van ‘Limburgse bouwstenen’ en de provincie Limburg zal dan ook het decor vormen.

De Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen worden georganiseerd voor een ieder die professioneel geïnteresseerd is in de Limburgse bouwstenen. Denk hierbij aan steenhouwers, geologen, architecten, architectuur- en bouwhistorici, aannemers, monumentenzorgers, erfgoedprofessionals, etc. Dit tweedaagse evenement is een combinatie van voordrachten en excursies waarin de steensoorten die historische gezien in Zuid-Limburg gewonnen en zowel regionaal als interregionaal toegepast werden, centraal staan. Tijdens de excursies zullen historische gebouwen, recente restauraties alsmede verlaten en actieve steengroeven worden bezocht.

Door de unieke geografische ligging van Limburg, door de dynamiek die grenzen met zich meebrengen en doordat van oudsher grensoverschrijdend denken en handelen in het DNA van Limburgers zit, is Limburg in staat zich te onderscheiden als unieke grensregio. Deze grensligging heeft ook gevolgen gehad voor het bouwen in natuursteen in de regio en veel is hiervan nog zichtbaar en voelbaar. Dit en nog veel meer kunt u ervaren tijdens de Vlaams-Nederlandse Natuursteendagen.

Ook heeft u de uitgelezen kans om de verschillende ervaringen met natuursteen in (historische) gebouwen en de gebouwde omgeving met elkaar te delen. Kortom, een energieke manier om kennis op te doen en om professionals uit diverse disciplines en een gedeelde interesse in natuursteen te ontmoeten.

Noteer daarom 8 en 9 juni 2017 nu alvast in uw agenda. Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen in Limburg. Meer informatie over het programma, locatie en eventuele overnachtingsmogelijkheden volgen later.