In 2005 werd in Leuven de eerste Vlaams-Nederlandse Natuursteendag georganiseerd met als centraal thema de witte Belgische steen. In 2007 kreeg deze dag een vervolg met een in Utrecht georganiseerde dag met als thema "Authentiek Duurzaam | Duurzaam Authentiek". De derde Vlaams-Nederlandse Natuursteendag werd in 2009 georganiseerd in Gent. Tijdens deze dagen kwamen zowel de traditioneel frequent gebruikte natuursteensoorten als de nieuwe geïmporteerde aan bod. Onder de titel “Stenen van Binnen Stenen van Buiten – Natuursteen in de Jonge Bouwkunst” werd in Delft en Rotterdam de vierde natuursteendag georganiseerd en de vijfde editie vond plaats in Brussel waar “Betekenisvol gebruik van natuursteen” het thema was.

De algemene doelstelling van de Vlaams-Nederlandse natuursteendagen is het delen van kennis en ervaringen over de omgang met natuursteen in gebouwen en de gebouwde omgeving. Het voornemen bestaat om in juni 2017 de zesde Vlaams-Nederlandse natuursteendag te organiseren in het zuiden van (Nederlands) Limburg met een thematiek gerelateerd aan de lokaal gewonnen Mergel. 

De natuursteendag wordt georganiseerd voor een breed publiek dat professioneel geïnteresseerd is in het gebruik van natuursteen. Denk hierbij aan steenhouwers, geologen, architecten, architectuur- en bouwhistorici, aannemers, monumentenzorgers, erfgoedprofessionals, etc. De studiedag zal een combinatie zijn van voordrachten en excursies en worden georganiseerd op twee aaneensluitende dagen. Er wordt naar gestreefd om naast de syllabus met daarin de geschreven bijdragen van de sprekers op de studiedag, één of twee publicaties uit te geven voor een breder (leken)publiek. De natuursteendag zou hiermee geen einddoel hoeven zijn, maar juist het begin van verdere ontwikkelingen rondom het product mergel.